โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  นายชาญวิทย์  ยืนหยัดชัย   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                  6.  นางรสสุคนธ์  ชลวิริยะกุล  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

  2. นายสัญชัย  ชลวิริยะกุล  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                     7.  พระครูศีลานุโลมคุณ   กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  3.  นางจินตนา  ท้าวภุชฌงค์   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                8.  นายเด่น  สงคราม    กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

  4.  นางอภิสรา  แซ่เตียว    กรรมการที่เป็นผู้แทนครู                                                 9.  นางขวัญเรือน  ชนะสัตรู  กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

  5.  นายสมควร  แซ่ตั๊น        กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:41:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีภณภพ บุญญานิตย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววิลาวรรณ จรูญผล

 • นางสาวจินตนา กุมภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,702
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 033-001150 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิน ชินวงษ์ โทรศัพท์: 0983722953 อีเมล์: Tarunhathai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]