โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •           โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  1  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  18  ไร่  33  ตารางวา  อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  ก่อตั้งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2512  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1 (อนุบาล 3 ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รวม  9  ห้องเรียน  ปัจจุบัน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) มีนักเรียน  106  คน   มีผู้บริหารและข้าราชการครู  รวม  6  คน  ครูอัตราจ้าง  2 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 กระทรวงศึกษาธิการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:32:01 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายนันทพัทธ์ อินธรรม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวเพทาย ภูมิพิพัฒน์

  • นางสาวชุตินันท์ เกษมสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,021
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038199417 อีเมล์: hangsungschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลลดา เกตุวัตถา โทรศัพท์: 0871356080 อีเมล์: neay2535@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]