โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงพรทิภา   อุปยะโส                                     ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงสุปราณี  สำแดงเดช                                 รองประธานนักเรียน

  3.เด็กหญิงดาริณี  อินทร์เรือน                                     กรรมการ

  4.เด็กหญิงภัทราพร  มีอยู่สามเสน                              กรรมการ

  5.เด็กหญิงอารยา วงษ์แก้ว                                        กรรมการ

  6.เด็กหญิงมานศรี  โกมลกิจเกษตร                            กรรมการ

  7.เด็กหญิงสุดารัตน์  เนื่องจำนงค์                               กรรมการ

  8.เด็กหญิงติชิลา  สวัสดี                                             กรรมการ

  9.เด็กหญิงปรียนุช  แสนอ้วน                                      กรรมการ

  10.เด็กหญิงอรกานต์ สุวรรณเขต                                กรรมการ                       

  11. เด็กหญิงญาดา  ดอกลัดดา                                   กรรมการ

  12. เด็กหญิงมนัญญา  วงเวียน                                   กรรมการ

  13.เด็กชายจิณณพัฒน์  อินมา                                    กรรมการ

  14.เด็กชายธนวัฒน์ ย้อมปัญญา                                 กรรมการ       

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:09:45 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038218072 อีเมล์: klongploo56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ บุดดาวงค์ โทรศัพท์: 0845447867 อีเมล์: noomnim_555@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]