โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี 2560 โรงเีรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทยบนความพอเพียง พร้อมสู่อาเซียน    โดยครูมืออาชีพที่ชุมชนมีส่วนร่วม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:09:45 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038218072 อีเมล์: klongploo56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ บุดดาวงค์ โทรศัพท์: 0845447867 อีเมล์: noomnim_555@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]