• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านชากนา

   

  1.  นายวินัย  ภักดิบดี              ประธานกรรมการ

  2.  นายนิรันต์  สุภาวงศ์            กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 

  3.  นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ    กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

  4.  นายธนพล  ธนเวโรจน์สกุล     กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นางภารุจา  ชลวิริยะบุญ       กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นายพีรนัฐ  ภักดิบดี             กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  พระครูไพจิตรพัฒนการ         กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.  นางสาวประเทือง  มะลิรักษ์   กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  นางสาววาทินี  พูลทรัพย์       กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

   

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นางยุภา  เกียรติเสรีวงศ์         ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายวิฑูรย์  วิทยพัฒนาพร       ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. นางมาลีรัตน์  ตรุพิมาย                   ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4. นายนพอนันต์  ตันติชัยกาญจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5. นายอุทัย  ชลธาร์นนท์          ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  6. นายประยูร  วิทยพัฒนาพร     ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  7. นายจารุ  จำนงผล               ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  8. นายวิชัย  โชติวัฒนานุกูล        ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  9. นางแพรว  ศิริโส                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:45 น.

โรงเรียนบ้านชากนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 086-8372598 อีเมล์: pakapornkmai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภคพร กรุงเจริญ โทรศัพท์: 0811754113 อีเมล์: pakapornkmai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]