• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายลักษณ์       เนื่องจำนงค์      ประธาน

  2. พระครูอภิปุญญาธร                     กรรมการ

  3. นายสมชาย      แจ่มใส               กรรมการ

  4. นายสัมพันธ์      ลาภเงินเฉลิม      กรรมการ

  5. นายวรวุฒิ        แดงสอาด           กรรมการ

  6. นายถวัลย์        สุขสวัสดิ์             กรรมการ

  7. นางสมพิศ        ธิมาภรณ์              กรรมการ

  8. นางอรนุช        เนื่องจำนงค์         กรรมการ

  9. นายอาวุธ        โอชาพงศ์             กรรมการและเลขานุการ

  10. นางกัญญา   จิตรีวรรณ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-17 13:58:25 น.

โรงเรียนบ้านห้วยมะระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038263130 อีเมล์: Huaymaraschool9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกานต์ ภูทองวิจิตร โทรศัพท์: 081-4817435 อีเมล์: kpwichit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]