• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

                        โรงเรียนบ้านห้วยมะระ  (เทวานุกูลวิทยา)  มุ่งมั่นจัดการศึกษา  บริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีชื่อเสียงด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  ประสานชุมชน  รณรงค์ค่านิยมที่ดีงาม  ตามสมัยด้วยเทคโนโลยี

    ปรัชญา

                        "ขันติ   หิตะ   สุขวหา                   ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข"


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-12 12:58:51 น.

โรงเรียนบ้านห้วยมะระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038263130 อีเมล์: Huaymaraschool9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุรีรัตน์ ภัทรเมธีธรรม โทรศัพท์: 0654245247 อีเมล์: krooaddsureerat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]