โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
  นายศุภชัย ธาราธนวัตร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง กรรมการที่ปรึกษา
  ๑.นายศักดา ธัญญาวาส                              ผู้ทรงคุณวุฒิ        ประธานกรรมการ
  ๒.นายไพบูลย์ แซ่เจ็ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ (รองอันดับที่ ๑)
  ๓.นายดำรง   ไชยณัฐสกุล             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ(รองอันดับที่ ๒)
  ๔.นายวันชัย  กำลัง               ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ
  ๕.นางสาวภัสส์ศา   ทองมา ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
  ๖.นายมงคลชัยศิริ ทองคำศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ
  ๗.นายจิรศักดิ์   จินตกวีพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ
  ๘.นางสาวสุธิดา  ศิริโสรัตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ
  ๙.นายวรวิทย์ กุลจิราธนวัต         ผู้แทนองค์กรชุมชน                   กรรมการ
  ๑๐.นายพิศิษฐ์    บึงน้ำเพ็ชร์ ผู้แทนศิษย์เก่า                   กรรมการ
  ๑๑.นางสาวดวงใจ  เฉลิมลาภ ผู้แทนผู้ปกครอง                กรรมการ
  ๑๒.นางสาวนุกูล ชื่นชม  ผู้แทนครู  กรรมการ
  ๑๓.พระมหาณรงค์ อุตตโร  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                   กรรมการ

   ๑๔.พระบดินทร์   พงศ์ภาสวัชร          

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ  

  ๑๕.นางเฉลา ระโหฐาน                                                                                 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-26 13:53:57 น.

โรงเรียนบ้านทับร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 092-2835373 อีเมล์: bantabrangschool25@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนาถอนงค์ มีพันธ์ โทรศัพท์: 0632354643 อีเมล์: Meekookkik18@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]