โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

    ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

    พอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความเป็นไทย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-025330 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวไอลดา วันเพ็ญ โทรศัพท์: 0807637423 อีเมล์: Amiie_310837@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]