โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

  พอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความเป็นไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวณัฏฐนันท์ ญาติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกันต์พิชญา เมฆโหรา

 • นางสาวพิรัชญา เชื้อประสาทสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,303
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-025330 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพงษ์ศักดิ์ ประทุมสีลา โทรศัพท์: 0895845683 อีเมล์: pratoomsila@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]