โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 มีเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 14 วา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนรวม 144 คน ครู 7 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน (โดยใช้อัตราช่วยราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1) 
  มีอาคารเรียนแบบ 017 (ต่อข้าง) จำนวน 1 หลัง ห้องเรียน จำนวน 7 ห้อง
  และห้องพิเศษ 3 ห้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ห้อง
  หมู่บ้านในเขตบริการมีจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำคู้ เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำการเกษตรกรรม และค้าขาย การคมนาคมถนนหนทางสะดวกแต่ไม่มีรถโดยสารประจำทาง
  ระบบบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐพอใช้

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1021470148
  รหัส Smis 8 หลัก :
    21010099
  รหัส Obec 6 หลัก :
    470148
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านแม่น้ำคู้
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    BANMAENUMKOO
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   1   บ้านแม่น้ำคู้
  ตำบล :
    แม่น้ำคู้
  อำเภอ :
    ปลวกแดง
  จังหวัด :
    ระยอง
  รหัสไปรษณีย์ :
    21140
  โทรศัพท์ :
    038-913002
  โทรสาร :
    038-913002
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-ประถมศึกษา
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    01/05/2501
  อีเมล์ :
    maenumkoo@gmail.com
  เว็บไซต์ :
    http://mnk.eu5.org/
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
    ปลวกแดงพัฒนา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    แม่น้ำคู้
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2:   
    30 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    15 กม.
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-913002 อีเมล์: maenumkoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิชิต อัมฤทธิ์ โทรศัพท์: 0826552698 อีเมล์: amaritwichit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]