โรงเรียนวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •               โรงเรียนวัดสระแก้วตั้งอยู่เลขที่  33   หมู่ที่  3  ตำบลสำนักท้อน  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง   โรงเรียนวัดสระแก้วเริ่มก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.    2511   โดยมีหลวงพ่อจำรัส  โสภโณ  อดีตเจ้าอาวาสสมัยนั้นเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง  โดยเป็นโรงเรียนสาขาของวัดสมบูรณ์นาราม    สาเหตุของการก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเพราะหมู่บ้านสระแก้ว  ตั้งอยู่ไกลจากโรงเรียนวัดสมบูรณ์นาราม  4  กิโลเมตร  ทำให้การเดินทางไปเรียนยากลำบาก   สถานที่เรียนเดิมเป็นศาลาการเปรียญของวัดสระแก้ว  โดยหลวงพ่อเป็นผู้จ้างครูมาสอน 1  คนและโรงเรียนวัดสมบูรณ์ได้ส่งครูมาช่วยสอน  1  คน เปิดสอนตั้งแต่ ป. 1 – ป. 4  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-030511 อีเมล์: wskwsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางมาลีวัลย์ พูลนิคม โทรศัพท์: 089-2537709 อีเมล์: maleewan_09 @hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]