โรงเรียนบ้านแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านแก้ว  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๔๘๑ เลขที่  ๓/๔หมู่  ๒ตำบลท่าช้าง   

  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  เปิดสอนครั้งแรกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

  มีนายบรรจง ชุระไสยเป็นครูใหญ่และสอนคนเดียวโดยเช่าบ้านนายจ่าง  รักศักดิ์  (ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ ๒)  เป็นโรงเรียน

                  พุทธศักราช  ๒๔๙๓นายแช่ม  จันทอุทัย  ครูใหญ่ และนายพา  วสิโน ผู้ใหญ่บ้าน

  ร่วมกับชาวบ้านบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนและเสร็จเรียบร้อย เมื่อพุทธศักราช  ๒๔๙๖นายอุดม  กฤตยารัตน์ 

  เป็นผู้บริจาคที่ดิน คณะครูจึงย้ายนักเรียนมาเรียนในอาคารใหม่บนที่ดินของโรงเรียน  จนกระทั่งปัจจุบันต่อมา 

  นายโอภาส  กฤตยารัตน์ (บุตรชาย)  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมจนมีที่ดินในปัจจุบัน  ๙ไร่๑งาน  ๗๖.๖ ตารางวา  

  ทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงที่  จบ. ๒๕๑

  พุทธศักราช  ๒๔๙๖ได้สร้างอาคารเรียนหลังแรกและรื้อถอนในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๓

  พุทธศักราช  ๒๕๐๖สร้างอาคารเรียน  ๑โดยใช้งบประมาณของข้าราชการบางส่วนและคุณชาญ 

  เวสารัชชานนท์  กับประชาชนร่วมสมทบทุนก่อสร้าง  พุทธศักราช  ๒๕๑๖สร้างอาคารเรียน ๒

  โดยใช้งบประมาณของราชการ  พุทธศักราช ๒๕๓๓ สร้างอาคารเรียน  ๓โดยประชาชนและ

  นาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกันก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวรื้อถอนแล้วปีพุทธศักราช  ๒๕๔๘

  พุทธศักราช  ๒๕๓๖สร้างอาคารเรียน  ๔โดยบริษัท  ซิว เนชั่นแนล  จำกัดและยังมีโรงอาหาร 

  บ้านพักครู  ๒หลังและส้วม  ๒หลัง  ในพุทธศักราช  ๒๕๔๘ ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 

  โดยใช้งบประมาณ อบจ.จันทบุรี และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  ประชาชน  ผู้มีอุปการคุณ 

  ร่วมบริจาค        โรงเรียนได้เจริญเติบโต  โดยมีผู้อุปการคุณ  ประชาชน  คณะครู  นักเรียน  และ

  ทางราชการสนับสนุนจนก้าวหน้าด้วยดีตลอดมา  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๑ถึง

  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖และในปีการศึกษา  ๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการ  อนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

  ปัจจุบันสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:14:40 น.

โรงเรียนบ้านแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 039-471327 อีเมล์: bankaewkids@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา แสงมาศ โทรศัพท์: 0823788630 อีเมล์: ningtto@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]