โรงเรียนบ้านบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายภัทรพงศ์  พลอยสุกใส                                       ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2.  นางสาวยุพิน   พลอยสุกใส                                       กรรมการ

  3.  พระมหาภาษิต  ฐานจาโร                                         กรรมการ

  4.  นายมานะ  ประสาโท                                               กรรมการ

  5.  นายศักดิ์ชัย  สุภาพพันธ์                                          กรรมการ

  6.  นายวิสุทธิ์  สุวรรณหิตาธร                                        กรรมการ

  7.  นางมาลี  นุชวงษ์                                                    กรรมการ

  8.  นางสาวศิริลักษณ์  เหล่าเจริญ                                 กรรมการ

  9.  นางสาวเสาวนีย์  บุญไทย                                       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-29 14:35:46 น.

โรงเรียนบ้านบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039368302 อีเมล์: pickja@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Tadchaya Niyomthai โทรศัพท์: 084-0175714 อีเมล์: Tadchaya.nyt@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]