โรงเรียนบ้านบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กชายชาคริต  ตรีเมฆ                                        ประธานสภานักเรียน

  2.  เด็กหญิงสินภา  ยิ้มสอาด                                      รองประธานสภานักเรียน

  3.  เด็กหญิงปริญญา  รินรัง                                        เลขานุการสภานักเรียน

  4.  เด็กหญิงสุขฤทัย  วงศ์อามาต                                เหรัญญิกสภานักเรียน

  5.  เด็กชายนัฐภูมิ  อุดมญาติ                                      ฝ่ายวิชาการ

  6.  เด็กชายธันวา  จันทรา                                          ฝ่ายปกครอง

  7.  เด็กหญิงเปรมมิกา  สังฆกิจ                                   ฝ่ายอนามัย

  8.  เด็กชายวรพรต  สุทธิธรรม                                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  9.  เด็กชายวงศธูร  เวหน                                          ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  10.  เด็กชายสุริยะ  อินประโคน                                 ฝ่ายอาคารและสถานที่

  11.  เด็กหญิงขวัญฤดี  จงไพศาล                              ฝ่ายวัฒนธรรม

  12.  เด็กหญิงสุภสสรา  พันธุเดช                               ฝ่ายปฏิคม

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-29 14:35:46 น.

โรงเรียนบ้านบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039368302 อีเมล์: pickja@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Tadchaya Niyomthai โทรศัพท์: 084-0175714 อีเมล์: Tadchaya.nyt@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]