โรงเรียนบ้านบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนบ้านบ่อฯ เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุญธรรม  ก้าวทันสื่อเทคโนโลยี  ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  "นตถิ ปญญา สมาอาภา"

  หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-29 14:35:46 น.

โรงเรียนบ้านบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039368302 อีเมล์: pickja@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Tadchaya Niyomthai โทรศัพท์: 084-0175714 อีเมล์: Tadchaya.nyt@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]