โรงเรียนหนองมะค่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายวิบูลย์เกียรติ  แหล่งหล้า     ประธาน

  2. เด็กหญิงมินตรา  ทรัพย์ชูงาม           รองประธาน

  3. เด็กหญิงฐิรญา  มหาสวัสดิ์              ประชาสัมพันธ์

  4. เด็กหญิงรัตติยากร  แพน้อย             ประชาสัมพันธ์

  5. เด็กชายสุทธิเกียรติ  สุกทน             กรรมการ

  6. เด็กหญิงทิฆัมพร  เทพจิตร              กรรมการ

  7. เ็ด็กหญิงนวภัทร  ทรายแก้ว           กรรมการ

  8. เด็กหญิงอมลวรรณ  เอี่ยมประชา    กรรมการ

  9. เด็กหญิงวันวิสา  ครุฑรัมย์              กรรมการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:41:04 น.

โรงเรียนหนองมะค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039480049 อีเมล์: nongmakaschool2014@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภินันท์ จิดานันทน์ โทรศัพท์: 0952528295 อีเมล์: kruitnk@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]