• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป

    โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี  เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน  ในฐานะสาขาโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2522  มีข้าราชการครูมาช่วยราชการจากโรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 คือ นายประสงค์  สุนทรประเสริฐ  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 2 ห้องเรียน     มีนักเรียน  80  คน  ใช้ศาลาที่พักสงฆ์เจริญธรรมเป็นสถานที่จัดการศึกษา  ต่อมาเป็นสำนักสงฆ์ไผ่ล้อม  ต.ทุ่งขนาน  อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  โดยพระภิกษุบุญศิลป์  ธมสาโร  ได้ขอแรงชาวบ้ารสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง     ในบริเวณที่พักสงฆ์  จำนวน  25  ไร่  ชาวบ้านร่วมกันบริจาคทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039394914 อีเมล์: supagar@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กนกวรรณ ทุมทอง โทรศัพท์: 081-0046063 อีเมล์: nong_nok068@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]