• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงปนัดดา  ร่มลำดวน  ประธานนักเรียน

  2.เด็กชายเมธี  เนียมคล้าย   รองประธาน

  3.เด็กชายจารุวิทย์  ศรีกะชา  รองประธาน

  4.เด็กหญิงชนัญชิดา  จตุรพรหม

  5.เด็กชายชวัลรัตน์  สุขสวัสดิ์

  6.เด็กชายอภิสิทธิ์  ลือนาม 

  7.เด็กหญิงรสิชา  สมบูรณ์อัญธิกา  ศัตรูพินาศ

  8.เด็กหญิงอัญธิกา  ศัตรูพินาศ

  9.เด็กหญิงรุ่งทิวา  พิสันเทียะ  เหรัญญิก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039394914 อีเมล์: supagar@gmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กนกวรรณ ทุมทอง โทรศัพท์: 081-0046063 อีเมล์: nong_nok068@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]