โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •            โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  ตั้งอยู่หมู่บ้านเขาแก้ว เลขที่ ๖๑๒  หมู่ที่ ๖  ตำบลปะตง  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทร ๐๓๙-๔๒๑๖๐๙  โทรสาร ๐๓๙-๔๒๑๖๐๙   E-mail :kaokaew_school.com

  Website:bankaokeaw.com   เปิดสอนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีพื้นที่โรงเรียนทั้งหมด ๑๒ ไร่ ๑ งาน  เขตพื้นที่บริการ ๑ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๖ บ้านเขาแก้ว ตำบลปะตง  อำเภอสอยดาว

  จังหวัดจันทบุรี 

            ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๑๗  ขณะนั้นใช้ศาลาวัดเขาแก้วเป็นที่เรียนโดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านประตง  มีนายสัมพันธ์  สานะเสน ครูโรงเรียนบ้านประตงเป็นผู้ทำการสอน ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๑๘  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผนกพานิชย์การบัญชีได้มาออกค่ายพัฒนาอยู่ในหมู่บ้านเขาแก้ว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา  จึงช่วยกันพัฒนาและร่วมมือกับประชาชนในหมู่บ้านก่อสร้างอาคารเรียนข้นจนสำเร็จ โยตั้งชื่ออาคารว่า  “ อาคารเอื้องฟ้า ”  โดยมี นายแสง  อรจันทร์ มอบที่ดินจำนวน ๑๒ ไร่ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร และมีนายสัมพันธ์  สานะเสน เป็นครูใหญ่คนแรก

             ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น แต่สถานที่เดิมไม่อำนวยที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมได้ จึงได้หาซื้อที่ใหม่ในราคา ๓๑,๐๐๐ บาท  ห่างจากที่เดิมที่เป็นเนินเขาประมาณ ๑๐๐ เมตรทางทิศเหนือ

  สร้างอาคารถาวรหลังแรกเป็นอาคารเรียนแบบ ป.๑ จำนวน ๒ ห้องเรียน

             ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์และส้อม ขนาด ๕ ห้อง

             ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๖ จำนวน ๔ ห้องเรียน และได้ต่อเติมอีก ๔ห้องเรียนในปี ๒๕๓๒

             ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๙ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน

             ในปีการศึกษา๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  ได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับทั้งด้านอาคารสถานที่และบุคลากร

             ด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  ได้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ

  ได้พยายามสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนได้รับการศึกษาอบรมและดูงานเพิ่มเติมด้านวิชาการต่างด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาแก้ว  จัดการสอนเป็น ๒ ระดับ คือการศึกษาปฐมวัย และด้านประถมศึกษา

             ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนจำนวน ๘ ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น ๑๕๑ คน มีผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ คน      

  ครูสายผู้สอน ๘ คนและพนักงานราชการ ๑ คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039421609 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อัครพงศ์ ช่างนอก โทรศัพท์: 095-9756885 อีเมล์: ukkarapong2535@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]