โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านเขาแก้ว จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นนักเรียน มีความรู้ความสามารถทางภาษา พัฒนากระบวนการคิดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความสามารถการใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรม และยึดมั่นในการใช้ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039421609 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อัครพงศ์ ช่างนอก โทรศัพท์: 095-9756885 อีเมล์: ukkarapong2535@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]