โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                               คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด

   

  1.

  นายสุนันท์  เพชรเกลี้ยง

  ประธานกรรมการ

  2.

  นายพรชัย  นุชนวล

  กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง

  3.

  นายสะอิ้ง  งามแก้ว

  กรรมการ/ผู้แทนองค์กรชุมชน

  4.

  นางพิสมัย  โพธิรักษ์

  กรรมการ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5.

  นายนฤดล  พรเจีย

  กรรมการ/ผู้แทนศิษย์เก่า

  6.

  นายธนกฤต  ดำรงวัฒนศิริ

  กรรมการ/ผู้แทนศาสนา

  7.

  นายมาโนช  รอดศิริ

  กรรมการ/ผู้แทนศาสนา

  8.

  นางน้ำเย็น  แดงกลับ

  กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.

  นายนพกิจ  นิลยอง

  กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

  10.

  นางวรรณา  ศุภโรจน์

  กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

  11.

  นางสาวทิพย์รัตน์  ยิ้มโสภา

  กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

  12.

  นายบุญเลิศ  ทินภูมิ

  กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

  13.

  นายนริศ  วัฒนาวารินทร์

  กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

  14.

  นางเนาวรัตน์  บุญอภัย

  กรรมการ/ผู้แทนครู

  15.

  นายวสันต์  ช่างนาค

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039609939 อีเมล์: noenmahad@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตติมา คุ้มแว่น โทรศัพท์: 0875474128 อีเมล์: noenmahad@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]