โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียน บ้านเนินมะหาด  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีกระบวนการคิด  มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพภายใต้ความร่วม มือของทุกภาคส่วน

  ปรัชญา

  ปญฺญา  นรานํ  รตนํ

  ปัญญาเป็นรัตนของนรชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039609939 อีเมล์: noenmahad@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตติมา คุ้มแว่น โทรศัพท์: 0875474128 อีเมล์: noenmahad@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]