โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสนั่น    คามาวาส         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธาน

  2. นางสมศรี  สุกใส               ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

  3. นางสาววิภา   ฉัตรเงิน       ผู้แทนครู                                           กรรมการ

  4. นายสุทธิวิทย์   จรดล         ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

  5. นายบุญมี  ธรรมวิริยะ        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

  6. นายชัยณรงค์  อาลัย        ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ

  7. พระสมุห์ทวี  ติสสฺโร         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                            กรรมการ

  8. นางประทุม  กัณฑิโกวิท  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

  9. นางสาวปัทมา  อิ่มผ่อง  ผู้อำนวยการโรงเรียน                         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0852821951 อีเมล์: wattakeantongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิวุฒิ วังศรี โทรศัพท์: 0861575294 อีเมล์: apiwut1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]