โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายศิริโชค   ฉัตรเงิน               ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายกานต์เกล้า  กล่อมละมูล            รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายสัจธรรม  คามาวาส        กรรมการ

  4. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณภักดี       กรรมการ

  5. เด็กชายยุทธศาสตร์  ภูบาลเช้า      กรรมการ

  6. เด็กหญิงณัฐธิดา   ก้อนเงิน           กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0852821951 อีเมล์: wattakeantongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิวุฒิ วังศรี โทรศัพท์: 0861575294 อีเมล์: apiwut1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]