โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ 

                โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ฯ มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  สืบสานภูมิปัญญา  รักษาความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยี   เพื่อการเรียนรู้และ

  พัฒนาตน  ก้าวสู่ความเป็นสากล บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครูเป็นครูมืออาชีพ

  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ปรัชญา

        "มนุษย์ที่มีคุณภาพ คือมนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:21:15 น.

โรงเรียนวัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0852821951 อีเมล์: wattakeantongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิวุฒิ วังศรี โทรศัพท์: 0861575294 อีเมล์: apiwut1@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]