โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.พันเอกมนตรี  พ่วงเพ็ง              ประธานกรรมการ

  2.นายอนันต์   เหลืองอร่าม                  กรรมการ

  3.นายเจริญชัย  บุญวัน                       กรรมการ

  4.นางสาววิภารัตน์  นิยมรัตน์               กรรมการ

  5.นางสาวชลดา  สุขเจริญ                  กรรมการ

  6.นางปราณีต  ควรอักษร                   กรรมการ

  7.นายพิษณุ  อิศราพิสิษฐ์                  กรรมการ

  8.นายประยุทธ  เผื่อนประไพ             กรรมการ

  9.นางไพจิตร์  วรวาทเวทย์มนต์  กรรมการและเลขานุการ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 07:51:02 น.

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039307142 อีเมล์: WatKiongtakian @outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทธาทิพย์ เขียวชะอุ่ม โทรศัพท์: 0845212649 อีเมล์: suttatipk92@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]