โรงเรียนวัดคลองตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  •                         พันธกิจ บริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเหนือเกณฑ์มาตรฐาน โดยเน้นความรู้ คุณธรรม มีทักษะการใช้ภาษาไทยและคณิศาสตร์อย่างถูกต้องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตดดยมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

     

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 07:51:02 น.

โรงเรียนวัดคลองตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 039307142 อีเมล์: WatKiongtakian @outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทธาทิพย์ เขียวชะอุ่ม โทรศัพท์: 0845212649 อีเมล์: suttatipk92@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]