โรงเรียนบ้านคลอง 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีรายนามดังต่อไปนี้

   

  ๑.  นางสายฝน    รวมวงศ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

  ๒.  นายประโยชน์  ฤทธิเดช        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  ๓.  นางปรานอม  เนียรมงคล      ผู้แทนครู                                         กรรมการ

  ๔.  นายชนะชัย  โนรีวงศ์           ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

  ๕.  นายวิม   ฟักสมบูรณ์           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ

  ๖.  นายนิกร  สัญญารักษ์           ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ

  ๗.  พระอาจารย์อดุลย์  ธัมมวโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                          กรรมการ

  ๘.  นายถวัน  อ่อนดี                ผู้แทนผู้ปกครอง                                  กรรมการ

  ๙.  นายแดน  ศรีชนะวัฒน์         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 21   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:53:43 น.

โรงเรียนบ้านคลอง 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 065-3914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนัญญ์ธร ปลอดดี โทรศัพท์: 0653914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]