โรงเรียนบ้านคลอง 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงวรรณชนก    ศรีใย                                ประธานนักเรียน

  2.เด็กชายจักรพงษ์        เกิดศรีสุข                        รองประธานนักเรียน

  3.เด็กหญิงนริศรา    รุ่งเรือง                                  รองประธานนักเรียน

  4. เด็กชายวายุ       ประทุมแก้ว                           กรรมการ

  5.เด็กหญิงพัชรภา  เกิดศรีสุข                             กรรมการ

  6.เด็กหญิงณัฐกิตต์  รุ่งเรื่อง                               กรรมการ

  7.เด็กชายรัฐภูมิ      ฤทธิเดช                              กรรมการ

  8. เด็กหญิงณัฐชุดา  เอี่ยมสอาด                        กรรมการ

  9.เด็กหญิงบุญญิสา   ทรัพย์นุ่ม                          เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:53:43 น.

โรงเรียนบ้านคลอง 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 065-3914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนัญญ์ธร ปลอดดี โทรศัพท์: 0653914266 อีเมล์: ananthorn9474@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]