โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 

                                                                           ๑. นายเชตร์    บุญสะเดา                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ประธานกรรมการ

                                                                           ๒.  นายอดุลย์  เลิศศิริ                                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

                                                                           ๓. นายชลิต      คำสิงห์                               ผู้แทนองค์กรชุมชน                                  กรรมการ

                                                                           ๔. นายวน      เห่งแจ้ง                                ผู้ทรงองค์กรชุมชน                                    กรรมการ

                                                                           ๕. นายบรรจบพร  บุญเกิด                          ผู้แทนศิษย์เก่า                                          กรรมการ

                                                                           ๖. นางกลอยใจ โฆษิตณรงค์                      ผู้แทนครู                                                    กรรมการ

                                                                           ๗. นางสมหมาย  บัวทอง                           ผู้แทนผู้ปกครอง                                        กรรมการ

                                                                          ๘. พระภู      ศีลธโร                                      ผู้แทนศาสนา                                             กรรมการ

                                                                          ๙. นายชาญ เที่ยงตรง                                 ผู้แทนครู                                                   กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:53:43 น.

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โทรศัพท์: 038-080-056 อีเมล์: wrd32_cha1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารินี สิกุลจ้อย โทรศัพท์: 0822157409 อีเมล์: charinee_love@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]