โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายจักรพงษ์    ศักดิ์ประศาสน์                    ประธานคณะกรรมการ

  2. นายไชยวัฒน์  อึงสวัสดิ์                              กรรมการ

  3. นายชุมพล  สิทธิ                                         กรรมการ

  4'. นายสาธิต  บุญช่วย                                    กรรมการ

  5. นายเกียรติศักดิ์  สุขดานนท์                        กรรมการ

  6. นางจิราภา  ธูปหอม                                    กรรมการ

  7. พระสวัสดิ์  ตปคุุโน                                      กรรมการ

  8. พระกฤษฏนนท์  ตนฺติปาโล                         กรรมการ

  9. นายบุญเลิศ  ศิริสุนทรพานิช                       กรรมการ

  10. นางกาญจนาพร  พรหมเจริญ                    กรรมการ

  11. นายสำราญ  ชอบบรรเลง                         กรรมการ

  12. นายโชคชัย  วิสุทธิ์ธนากร                        กรรมการ

  13. นายชยันต์  สัณฐิติ                                    กรรมการ

  14. นายไชยา  นพโสภณ                                กรรมการ

  15. นายสุนทร  วรังษี                                     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:03:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนทร วรังษี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชุมพล สิทธิ

 • นางสุกัญญา พุทธรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,975
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3858-9244 อีเมล์: dlit183@ccs2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วรุต มะติมุ โทรศัพท์: 0805686153 อีเมล์: wrrmtt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]