โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

         “โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมนำความรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเชียน”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:03:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนทร วรังษี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพัชรินทร์ สุดเสน่หา

 • นางสาวสุมาลี สะโรบลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,973
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3858-9244 อีเมล์: dlit183@ccs2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วรุต มะติมุ โทรศัพท์: 0805686153 อีเมล์: wrrmtt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]