• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายบุญส่ง                 ชิตตระกูล            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายทบทวน               ชำนาญค้า           ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายยงยุทธ                ทรัพย์เจริญ          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4. นายพิศาล                 กสิผล                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5. นายพงศธร                ถาวรวงศ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ

  6. นายกมล                   พงษ์ภมร             ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7.นายเพทาย                 อมัตวะตะ            ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8. พระธรรมมังคลาจารย์                            ผู้แทนองค์กรศาสนา

  9. พระราชภาวณาพิธาน    วิ.                      ผู้แทนองค์กรศาสนา

  10. นายบุญทวี               สุขรัตน์อมรกุล      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  11. นายสมนึก                ทักษิณา             ผู้แทนองค์กรชุมชน

  12. พ.อ.ทวีพูล               ริมสาคร              ผู้แทนศิษย์เก่า

  13. นางอัญชลี                พ้นชั่ว                ผู้แทนครู

  14. นายประโยชน์            โสรัจจกิจ            ผู้แทนผู้ปกครอง

  15. นายวีระชัย                ตนานนท์ชัย         กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:22:56 น.

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-511-249 อีเมล์: brr@brr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ โทรศัพท์: 0837522509 อีเมล์: supalee7@yahoo.co.uk
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]