• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

  สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
  "ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ นำมาซึ่งความสุข"

  วิสัยทัศน์

  การเรียนเด่น เป็นคนดี มีความสุข สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ก้าวทันมาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:22:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวีระชัย ตนานนท์ชัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกมลพันธ์ พยัคเกษมโสภณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชูชาติ แพน้อย

 • นางสาวนันทรัต จารุทโรภาสน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,196
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-511-249 อีเมล์: brr@brr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐ โทรศัพท์: 0837522509 อีเมล์: supalee7@yahoo.co.uk
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]