โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2519 รับนักเรียนแบบสหศึกษา เดิมชื่อ "โรงเรียนหัวไทรวิทยา" ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2523 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชมหาราชพระราชทานนามโรงเรียนให้ใหม่ว่า "โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม"

    โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 36 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา โดยท่านพระครูธรรมทีปาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมูลเหล็ก อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน มอบให้กรมสามัญศึกษา จำนวน 35 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2535 นายย้ง-นางเหมี่ยว คงแสงไชย ได้มอบที่ดินจำนวน 3 งาน 18 ตาราง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:35:16 น.

โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 038-088-625 อีเมล์: watpiam_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชัย วรพิพัฒน์ โทรศัพท์: 0982728447 อีเมล์: pichaikmt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]