โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •               ๑.พระครูจันทกิจโสภณ                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ๒.นายประสงค์   ประฐมวงษ์                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                ๓.นางสูลอง   ลาพงษ์                             กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

                ๔.นางการเวก  เถทอง                             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                ๕.นางสุภัสสรา คงลอย                           กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

                ๖.นางบังเอิญ   พรมบุตรดี                       กรรมการผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

                ๗.นายธนเดช  ขันกิจ                               กรรมการผู้แทนศาสนา

                ๘.นายอรรถพร  นาคพัธ์                          กรรมการผู้แทนครู

                ๙.นายอำนาจ  แกมนิล                             ผู้อำนวยการโรงเรียอนุบาลศรีมโหสถ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:20:42 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3727-6116 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอำนาจ แกมนิล โทรศัพท์: 0895455245 อีเมล์: jar.2519.kai@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]