โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2494  โดยนายช่างจรูญ  แสงงำพาล นายช่างโครงการชลประทานเป็นผู้รวบรวม เงินในการก่อสร้าง  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมไม้ชั้นเดียว  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2494  ในฐานะสาขาของโรงเรียนวัดท่าช้าง ( แสงปัญญาวิทยาคาร )     เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมา ในปี  พ.ศ.  2496  ทางราชการได้แยกให้เป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับโรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) และชื่อว่า “ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ” สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. สงเคราะห์ให้บุตรหลานข้าราชการ-ลูกจ้าง และประชาชน ได้มีสถานที่ศึกษาใกล้บ้าน
  2. เป็นสถานศึกษาอยู่ในความอุปถัมภ์ของโครงการชลประทานหลวงเขื่อนนายกในสมัยนั้น

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:26:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายละออง เหนือเกาะหวาย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชลอ แดงสี

 • นางสาวกฤษณา ขำปากพลีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,914
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ โทรศัพท์: 0864130698 อีเมล์: bs5481110138@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]