โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1

  นายสมศักดิ์ บุญวิบูลวัฒน์

  ประธานคณะกรรมการ

  2

  นายประดิษฐ์  สุทธิพงษ์พันธ์

  รองประธานคณะกรรมการ

  3

  พระครูสุวรรณ  เจติญานุการ

  กรรมการ

  4

  นายอุทัย  ฤทธิ์แดง

  กรรมการ

  5

  นายสุรเชษฐ์  ภุมรินทร์

  กรรมการ

  6

  นายสมนึก  ตันประเสริฐ

  กรรมการ

  7

  พันเอกมานพ  บำรุงจิตร์

  กรรมการ

  8

  นายไพบูลย์  อ่ำอำไพ

  กรรมการ

  9

  นายราชัย  มณีนาค

  กรรมการ

  10

  นายสมกิจ ดาราพาณิชย์

  กรรมการ

  11

  นายศักดิ์สยาม  ขาวเจริญ

  กรรมการ

  12

  จ่าสิบตำรวจประคอง  มูลจันทร์

  กรรมการ

  13

  นายสมาน  ภิรมย์รื่น

  กรรมการ

  14

  นายละออง  เหนือเกาะหวาย

  กรรมการและเลขานุการ

  15

  นางกาญจนา  เมืองอำพัน

  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:26:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายละออง เหนือเกาะหวาย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกฤษณา ขำปากพลี

 • นางอังคณาพร เนติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ โทรศัพท์: 0864130698 อีเมล์: bs5481110138@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]