โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์

   

  เลขที่

  ชื่อ - ชื่อสกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  เด็กหญิงอภิญญา  หนูสุข

  ประธานนักเรียน

   

  2

  เด็กหญิงอรณัฐชา  เตียวหุน

  รองประธานนักเรียน

   

  3

  เด็กชายชลทิศ  สังสมศักดิ์

  รองประธานนักเรียน

   

  4

  เด็กชายอนุชา  คงเดชศักดา

  คณะกรรมการ

   

  5

  เด็กหญิงนันท์นภัส   ทองประสม

  คณะกรรมการ

   

  6

  เด็กหญิงกุรุพิลว์   เพียรพิทักษ์

  คณะกรรมการ

   

  7

  เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณโครธ

  คณะกรรมการ

   

  8

  เด็กหญิงสุตาภัทร จารุกิจกานนท์

  คณะกรรมการ

   

  9

  เด็กชายรตินันทน์ ทองโส

  คณะกรรมการ

   

  10

  เด็กหญิงพริมนิษา พุ่มมูล

  เหรัญญิก

   

  11

  เด็กหญิงชนากานต์  แสงแดงชาติ

  ปฏิคม

   

  12

  เด็กหญิงรุ่งรัตน์ กฤตสัมพันธ์

  เลขานุการ

   

  13

  เด็กหญิงมนัสนันท์   ไชยภาษี

  รองเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:26:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายละออง เหนือเกาะหวาย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวันทนีย์ พิทักษาวรากร

 • นางอังคณาพร เนติ







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ โทรศัพท์: 0864130698 อีเมล์: bs5481110138@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]