โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

             เป็นโรงเรียนดีศรีชุมชน  เด็กทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดในทุกระดับ  บริหารจัดการ  โดยการมีส่วนของทุกฝ่าย  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  การศึกษา  คือ  การพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:26:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายละออง เหนือเกาะหวาย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชลอ แดงสี

 • นางสาวอัมราภรณ์ เพ็งปฐมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,925
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ โทรศัพท์: 0864130698 อีเมล์: bs5481110138@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]