โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2465  โดยหลวงพิเศษสารภูมิ นายอำเภอเมืองนคารนายกเป็นผู้จัดตั้งขึ้นโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดเจดีย์ทองเป็นสถานที่เรียน ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลท่าช้าง "วัดเจดีย์ทอง" โดยมีนายเจียมพุทธสุวรรณ เป็นครูใหญ่ ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลีสอนตามหลักสูตรศึกษาภาคพิเศษภาค 1 ต่อมาทางราชการยุปไปอยู่กับโรงเรียนวัดท่าช้าง "สุวรรณไพศาล" เป็นเวลา 1 ปีเศษ นายบุญเหลือ พุทธสุวรรณ ได้เป็นหัวหน้าพร้อมผู้ใหญ่บ้านทำเรื่องยื่นคำร้องให้ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประชาบาลเหมือนเดิม เพื่อสะดวกแก่กุลบุตรกุลธิดาของประชาชนในท้องถิ่น ทางราชการอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนอีกครั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2477  และให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลท่าช้าง 2 "วัดเจดีย์ทอง"และให้นายบุญเหลือ   พุทธสุวรรณ เป็นครูใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2480

    เมื่อ พ.ศ. 2480 พระอธิการทองสุข  นารอด เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ทอง ได้เป็นหัวหน้าบอกเรียไรราษฎรในท้องถิ่นและทางราชการให้เงินสมทบสร้างอาคารเรียนถาวร โดยมีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 24 เมตรทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2487 ได้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลท่าช้าง 3 วัดเจดีย์ทอง

    ต่อมาทางราชการให้โรงเรียนประชาบาลที่อยู่ในวัดเรียกชื่อวัดนั้น จึงได้ชื่อว่าโรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร) ซึ่งเป็นชื่อของโรงบเรียนมาจนถึงปัจจุบันนี้

    เมื่อปี พ.ศ. 2519 พระครูจริยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ทององค์ปัจจุบันได้เชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวนเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 10:46:38 น.

โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-312972 อีเมล์: Wadjedethong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวดวงพร ทองระย้า โทรศัพท์: 0831438939 อีเมล์: thongraya0805dp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]