โรงเรียนวัดวังปลาจีด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •     โรงเรียนวัดวังปลาจีด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เริ่มทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2498  โดยมีนายสนม  อยู่เส็ง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พ.ศ. 2525 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2530 เปิดชั้นอนุบาล 3 ขวบ จนถึงชั้นประถมปีที่ 6

        โรงเรียนวัดวังปลาจีดปลูกสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบในพื้นที่ประมาณ 8  ไร่เจ้าของที่ดินคือนายเคลือบ  หมอนมี  เป็นผู้ยกให้  ประกอบด้วยอาคารเรียน ป.1 ข. จำนวน 3  หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง  ส้วม 4  หลัง  อาคารเก็บอุปกรณ์การเกษตร  1  หลัง  บ่อเลี้ยงปลาคอนกรีต  จำนวน  1  บ่อ

        เมื่อวันที่  28  กันยายน  พ.ศ.  2532  ได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ในเวลาประมาณ 14.00 น. ได้ประทานเงินทุนโครงการอาหารกลางวันให้ จำนวน 1000.- บาท และในวันที่ 26  ธันวาคม   พ.ศ.  2537  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่จัดงานแสดงผลงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนในโครงการ 15 โรงเรียนมาจัดนิทรรศการ เป็นการเสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่ 2


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-28 14:57:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุนันท์ พงษ์ทอง

 • นางนภาภรณ์ แก้วเจริญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,806
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังปลาจีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: อีเมล์: Watwangplacheed_school@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ปิยพงษ์ ไทยมา โทรศัพท์: 0625958266 อีเมล์: noopakea@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]