โรงเรียนวัดวังปลาจีด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

        ภายในปี 2565  โรงเรียนวัดวังปลาจีด  มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  พัฒนาเป็นคนดีของสังคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-28 14:57:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางหทัยกร สุวรรณะ

 • นางสาววิชชุดา จันทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,851
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังปลาจีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: อีเมล์: Watwangplacheed_school@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ปิยพงษ์ ไทยมา โทรศัพท์: 0625958266 อีเมล์: noopakea@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]