โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)

  ๑.นายประเสริฐ   เสือสวย                         ผู้ทรงคุณวุฒิ              ประธานกรรมการ

  ๒.นางสาวรัชนก   ทองโสม                      ผู้แทนผู้ปกครอง                      กรรมการ

  ๓.นางสัมฤทธิ์   ใจมั่น                               ผู้แทนครู                                  กรรมการ

  ๔.นางสมจิตร์   ชัยมงคล                           ผู้แทนองค์กรชุมชน                กรรมการ

  ๕นายจรูญ   สว่างเวียง                             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

  ๖.นายสุทิน   แย้นสุข                                ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

  ๗.พระใบฏีกาเวชยุทธ                               ผูุ้แทนองคฺ์กรศาสนา                       กรรมการ

  ๘.นายเสรี   เดชะ                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 08:45:30 น.

โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 092-2525033 อีเมล์: watkaonoy.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ ยศเจริญ โทรศัพท์: 0985658570 อีเมล์: watkaonoy.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]