โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล)

   

   

  ที่

  ชื่อ   - สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายประสงค์  สุขเอี่ยม

  ประธานกรรมการ

   

  2

  นายถนอม เจริญ

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

   

  3

  นางอุไรวรรณ  สุขพัฒน์ธี

  กรรมการผู้แทนครู

   

  4

  นายสราวุธ  คมขำ

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

   

  5

  นายกิตติ  ยะสาวงษ์

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   

  6

  นางสาวประดิษฐา  จันที

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

   

  7

  พระครูสมุห์สมบัติเทพ สุขวัฒฺโน

  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

   

  8

  นายจำปี    มีประเสริฐ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  9

  นายถาวร  สังออน

  กรรมการและเลขานุการ

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:57:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนวัฒน์ เครือละม้าย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนุชนารถ แก่นใจเด็ด

 • นางอุไรวรรณ สุขพัฒน์ธีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,779
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-313332 อีเมล์: watthakoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราดูร คำเต็ม โทรศัพท์: 0947298118 อีเมล์: watthakoi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]