โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) จัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี สร้างสรรค์และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งความเป็นไทย

  คำขวัญของโรงเรียน

                          “ ศึกษาดี มีวินัย  รักประชาธิปไตย ใฝ่คุณธรรม”

  ปรัชญาโรงเรียน

                                   “โยคาเว  ชายเต  ภูริ  ปัญญาเกิดเพราะเพียรประกอบ ”

  คติพจน์

  “ เกียรติ วินัย หน้าที่ สามัคคี กล้าหาญ อดทน”

  คำขวัญของโรงเรียน

                          “ ศึกษาดี มีวินัย  รักประชาธิปไตย ใฝ่คุณธรรม”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:57:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนวัฒน์ เครือละม้าย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนุชนารถ แก่นใจเด็ด

 • นางอุไรวรรณ สุขพัฒน์ธีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,790
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-313332 อีเมล์: watthakoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราดูร คำเต็ม โทรศัพท์: 0947298118 อีเมล์: watthakoi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]