โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย มีคุณภาพมาตรฐาน นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชื่อเสียงการกีฬา  ก้าวหน้าวิชาการ  สืบสานประเพณีไทย  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  ส่งเสริมความก้าวหน้าครู  บริหารคู่ชุมชน

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

                               “ วิชาการเลิศล้ำ  คุณธรรมซึมซาบ  คุณภาพยอดเยี่ยม ”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 14:30:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำเริญ พงษ์สมร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยุพา ประเสริฐทรัพย์

 • นางสมควร ปัญญาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,675
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 0852294192 อีเมล์: watkudeetearschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวบังอร ศรีสอาด โทรศัพท์: 0918845315 อีเมล์: watkudeetearschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]