โรงเรียนวัดหนองรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.  ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน)

  โรงเรียนวัดหนองรี  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  เปิดทำการสอน

  ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2473 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดหนองรีเป็นที่สอนหนังสือโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านพร้าว 2”  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมีนายเสงี่ยม  เทศศิริ  

  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  

  ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและทุนทรัพย์ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนจำนวน ๙ ไร่ ๖๓ ตารางวา   เปิดทำการเรียนการสอนแทนศาลาการเปรียญจนถึงปัจจุบัน

  ปีการศึกษา 2520 ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 4 ปี เป็น 6 ปี โดยเปิดทำการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  25 พฤศจิกายน 2523 โอนตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

  ปีการศึกษา 2534 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเริ่มเปิดทำการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

  ปีการศึกษา 2554 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ 2 ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

  ปัจจุบันโรงเรียนวัดหนองรีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 293 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คนโดยมีนายเสมอพงษ์  บำรุงจิตต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 14:30:33 น.

โรงเรียนวัดหนองรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306038 อีเมล์: watnongree.ree@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญากาณฑ์ สังฆธรรม โทรศัพท์: 0897418849 อีเมล์: euengdoi@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]