โรงเรียนวัดหนองรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญกิม      ตำแหน้่ง  ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงนันทัสพร  มะลิทอง  ตำแหน่ง  รองประธานนักเรียน

  3.เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรศรี       ตำแหน่ง   กรรมการ

  4.เด็กหญิงไพลิน  จำปาทอง    ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์

  5.เด็กหญิงธันญาวรรณ  พรมมิ  ตำแหน่ง  กรรมการ

  6.เด็กหญิงนิสา  จงเจริญสุข     ตำแหน่ง  เลขานุการ

  7.เด็กหญิงกานดา  กิ่งกร่อยกลาง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 14:30:33 น.

โรงเรียนวัดหนองรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306038 อีเมล์: watnongree.ree@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญากาณฑ์ สังฆธรรม โทรศัพท์: 0897418849 อีเมล์: euengdoi@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]