โรงเรียนวัดหนองรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน

  2.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

  4.ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือชุมชน

  5.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 14:30:33 น.

โรงเรียนวัดหนองรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โทรศัพท์: 037-306038 อีเมล์: watnongree.ree@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญากาณฑ์ สังฆธรรม โทรศัพท์: 0897418849 อีเมล์: euengdoi@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]